Intercargo Czech s.r.o. - mezinárodní spedice a zasilatelství

Přeprava

Zajistíme přepravu Vašeho zboží po silnici, železnici, moři, řece, letecky nebo kombinací a propojením uvedených přeprav. Vybereme nejvhodnější dopravní cesty pro Vaše zboží.

Dle typu přepravy

 • icon

  Silniční přeprava
  Vaše zboží přepravíme po silnici bezpečně na základě dohody CMR a vhodné infrastruktury.

 • icon

  Železniční přeprava
  Vaše zboží přepravíme po železnici na základě dohody CIM, SMGS nebo CIM/SMGS pro východní země, dále na základě vhodné infrastruktury a vhodnosti železniční přepravy pro danou komoditu. Ne vždy je železniční přeprava nejvhodnější.

 • icon

  Letecká přeprava
  Vaše zboží přepravíme letecky na základě Vašeho požadavku s leteckými přepravními doklady AWB/HWB.

 • icon

  Námořní přeprava
  Vaše zboží přepravíme po moři, tam kde připadá v úvahu, vybereme nejvhodnější lodní spojení, trasu, loď, typ lodi, ve všech přístavech po cestě zajistíme manipulaci, překládky, tak aby pohyb a cesta Vašeho zboží byli maximálně efektivní a bezpečné.

 • icon

  Říční přeprava
  Slouží především jako počáteční část přepravy, na kterou navazuje další typ přepravy, nebo konečná, tam kde příjemce má přístav nedaleko.

 • icon

  Kombinace uvedených přeprav
  Kombinace přeprav je používána u dodávek mimo EU nebo u speciálních těžkých či nadměrných kusů. Pro nadměrné náklady zajistíme povolení, trasování, předání informací do výroby na přepravní výkresy, rozložení nadměrných kusů, rotace nadměrných kusů. Vybereme a doporučíme nejvhodnější trasy pro přepravy nadměrných nákladů.

Dle typu zboží

 • icon

  Standardní zboží

 • icon

  Palety

 • icon

  Bedny

 • icon

  Svazky

 • icon

  Volně ložené zboží nebo jiné specifické

 • icon

  Nebezpečné zboží

 • icon

  Nadměrné zásilky

 • icon

  Projekční přepravy

 

Všeobecné obchodní podmínky

Pracujeme na základě Všeobecných Zasilatelských Podmínek České Republiky, které vydává Svaz Spedice a Logistiky ČR, aktuální znění naleznete zde.